Chat Ngay
Thông Tin Lừa Đảo
Họ Và Tên
Lê Thiện Minh
Số Điện Thoại
0394130407
Số Tài Khoản
19999130407
Ngân Hàng
MB
Ảnh Chụp Bằng Chứng
Mô Tả Sự Việc
Nó bảo thu acc ff Mik gửi tk mk rùi nó thay tt Nó bảo mik gửi stk để nó chuyển tiền nó đéo chuyển rùi nó block luôn
Người Tố Cáo
Họ Và Tên
Mùi �*******
Liên Hệ
0382******
Danh Sách Lừa Đảo
20-02-2024ㅤ-ㅤ mb bank : 0981591624ㅤ-ㅤ 85 Lượt Xem
16-02-2024ㅤ-ㅤ Mb : 250619769999ㅤ-ㅤ 84 Lượt Xem
10-02-2024ㅤ-ㅤ MB : 19999130407ㅤ-ㅤ 173 Lượt Xem
10-02-2024ㅤ-ㅤ MB : 19999130407ㅤ-ㅤ 173 Lượt Xem
23-01-2024ㅤ-ㅤ Mb : 6520802207ㅤ-ㅤ 137 Lượt Xem
19-01-2024ㅤ-ㅤ Momo : 0979464634ㅤ-ㅤ 94 Lượt Xem
14-01-2024ㅤ-ㅤ Mb Bank : 0334009841ㅤ-ㅤ 121 Lượt Xem
13-01-2024ㅤ-ㅤ Localbank : 060255991380ㅤ-ㅤ 116 Lượt Xem
TỐ CÁO CHECK UY TÍN