Chat Ngay
Thông Tin Lừa Đảo
Họ Và Tên
Phạm Thị Thục Anh
Số Điện Thoại
0766881384
Số Tài Khoản
6520802207
Ngân Hàng
Mb
Ảnh Chụp Bằng Chứng
Mô Tả Sự Việc
Vừa vô r bị back kêu gq thì k rep k hoàn xg ib chửi- phốt khách 🥲nch như dở hơi thấy bài check ut cũng ok mà gd r mới biết🙏 bán nốt acc t xong cái bán acc fb luôn:)))) g hiện tại đg sài fb: Ph Thi Thuc Anh á mg
Người Tố Cáo
Họ Và Tên
Đặn*******
Liên Hệ
0365******
Danh Sách Lừa Đảo
20-02-2024ㅤ-ㅤ mb bank : 0981591624ㅤ-ㅤ 85 Lượt Xem
16-02-2024ㅤ-ㅤ Mb : 250619769999ㅤ-ㅤ 84 Lượt Xem
10-02-2024ㅤ-ㅤ MB : 19999130407ㅤ-ㅤ 172 Lượt Xem
10-02-2024ㅤ-ㅤ MB : 19999130407ㅤ-ㅤ 172 Lượt Xem
23-01-2024ㅤ-ㅤ Mb : 6520802207ㅤ-ㅤ 137 Lượt Xem
19-01-2024ㅤ-ㅤ Momo : 0979464634ㅤ-ㅤ 93 Lượt Xem
14-01-2024ㅤ-ㅤ Mb Bank : 0334009841ㅤ-ㅤ 121 Lượt Xem
13-01-2024ㅤ-ㅤ Localbank : 060255991380ㅤ-ㅤ 115 Lượt Xem
TỐ CÁO CHECK UY TÍN